Dette museet har mistet all støtte – holder åpent takket være oppsparte midler

Det spøkte for videre drift for Telemuseet på Langnes etter at støtten fra både Staten og Telenor ble kuttet i fjor. Nå prøver de å holde dørene åpne ut året.

HOLDER ÅPENT: Oppsparte midler lar driftsansvarlig Roar Johannesen holde Telemuseet åpent inn til videre. 

nyheter

Museet ble etablert i 1992 av Televerket. Etter privatiseringen og navneskifte til Telenor i 2002 ble det besluttet at Telemuseet skulle skilles ut som en egen stiftelse, og Telenor har gradvis kuttet støtten til museet, med full stopp fra og med i år.

I fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at Telemuseet og alle dets avdelinger mister sin statsstøtte.

Telepensjonist og driftsansvarlig Roar Johannessen har drevet museet siden 2009, og kalte i fjor beslutningen en skandale.

–Hvor skal du ellers kunne se Televerkets utvikling fra 1855 til i dag? Avdelingen i Stavanger ble lagt ned for to år siden, mens museet i Oslo har blitt en stadig mindre del av Norsk Teknisk Museum, så dette er en kunnskapskilde som går tapt, sier han.

Driver av egen interesse

Johannesen gir seg ikke så lett, så museet holder imidlertid åpent ved hjelp av oppsparte midler.

– Vi skal prøve å holde åpent ut året, sier Johannesen.

TELEMUSEET: Huset ble satt i drift som kringkaster i 1936, og inngår i Telenors kulturarvliste. 

Han og kollegaen Evald Lindgård hadde begge sitt yrkesaktive liv i Televerket, så de har drevet museet av egen interesse. Nå har Lindgård måtte trekke seg tilbake grunnet helsemessige årsaker, men Johannesen holder dørene åpne inn til videre.

– Nå driver jeg alene der. Jeg har gitt beskjed at jeg går på museet som vanlig til jeg får nærmere ordre, forteller han.

Kulturarv

Telemuseet holder bare åpent fire timer hver onsdag, så Johannessen mener det gir litt begrensninger for lokale besøkende.

– Hoveddelen av de besøkende er turister. Tromsøværinger er det ikke så mange av, med unntak av pensjonister og skoleklasser, forteller han.

UTSTILLING: Museet viser telehistorie fra 1800-tallet og fram til i dag. 

Johannessen mener museet kunne blitt driftet for bare 50.000 kroner i året.

– Bygningen er en del av Telenors kulturarv, så de har fortsatt ansvar for både huset, kommunale avgifter og snømåking om vinteren, så jeg forstår ikke hvorfor de stopper museet, sier han.

– Jeg har til og med vasket der selv i stedet for å leie inn vaskere, så ingen skal si at jeg ikke sparer på utgiftene.