Europarådet frykter for framtiden til det kvenske språket

Europarådet anbefaler strakstiltak for å hindre at det kvenske språket blir utryddet melder Klassekampen.
nyheter

Siden 2005 har Europarådet gjentatte ganger anbefalt norske myndigheter å iverksette tiltak for å redde det kvenske språket ifølge Klassekampen.

Det kvenske språket er utrydningstruet, og det anslås at kun et par tusen mennesker praktiserer det. Brorparten av dem er bosatt i Troms og Finnmark, og i 2005 fikk kvensk status som nasjonalt minioritetsspråk i Norge.

I en ny rapport om Norges vern av nasjonale minoriteter kritiserer Europarådet nå nok en gang myndighetene for mangelen på en omfattende og tilstrekkelig finansiert handlingsplan for å sikre kvensk språk, skriver Klassekampen.

Rådet anser situasjonen som såpass dramatisk at de anbefaler å iverksette strakstiltak. Blant tiltakene finner vi språkopplæring i utdanningssystemet og økt tilstedeværelse i mediene.

– Vi arbeider med å lage en målrettet plan for kvensk språk, som skal legges fram i høst. Sånn sett følger vi oppfordringen fra Europarådet om å lage en handlingsplan, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad (H) til avisen.