Ber om ny høringsfrist for E8

NYE E8: Illustrasjonen vises hvor østre trasé av E8 vil ligge i Ramfjord. Illustrasjon: Statens vegvesen 

nyheter

Fylkesmannen i Troms ber i et brev til Tromsø kommune om forlenget høringsfrist for reguleringsplanen for østre E8-trasé i Ramfjord.

Høringsfristen er i utgangspunktet 21. juli, men nå ber Fylkesmannen om at fristen forlenges til 31. august.

Flere sektormyndigheter klarer ikke å overholde fristen for uttalelse til Fylkesmannen, som skal samordne uttalelsene, på grunn av ferieavvikling.

Kommunen har muntlig akseptert forlenget høringsfrist.