Merknader til deponi i Kattfjord

nyheter

Kattfjord utviklingslag og flere grunneiere har merknader til planene om at grustaket i Kattfjord kan bli omregulert til deponi for bunnaske fra Kvitebjørn Varme.

Bekymringene går på sigevann, miljøforurensning av natur og fugleliv som følge av støv, i tillegg til støy. De stiller også spørsmål ved antall lastebiler som kjører per dag.

Utviklingslaget krever at det må foretas konsekvensutredning dersom kommunen tillater omregulering.