Debatt

«Nei, vi elsker ikke fraværsgrensa»

ikke overveldende positive: Elevorganisasjonen er kritisk til den innførte fraværsgrensa og resultatene politikerne skryter av. Bildet er et illustrasjonsbilde. 8Foto: Berit Roald, NTB scanpix 

nyheter

«Ja, vi elsker fraværsgrensa!» skrev Tonje Nilsen, 1. nestleder i Troms Unge Høyre 10. juli. Nilsen hevder at det ikke bør komme som en bombe at fraværsgrensa fungerer. Hvis definisjonen på en fungerende fraværsgrense er å presse elevene ut av skolen og å skremme dem med minst fravær til å møte opp de få dagene i året de er syke. Ja, da skjønner jeg godt at dere synes den fungerer.

Tonje sier hun ønsker verdens beste skole, en skole som motiverer elevene. Det ironiske er at fraværsgrensa hennes eget parti innførte, har svekket motivasjonen til norske skoleelever. Beklager for å si det, men så lenge vi har fraværsgrensa vil vi aldri få verdens beste skole.

«Nylig kom tallene for hvordan den kritiserte fraværsgrensa har fungert, og tallenes tale er klar» forteller Troms Unge Høyres 1.nestleder.

Medianfraværet har blitt redusert fra fem til tre dager. Det vil si at kun halvparten av elevene har redusert fraværet sitt fra fem eller færre dager i fjor, til tre eller færre i år, av 190 skoledager til sammen. Det er ingenting.

Hvordan mener dere fraværsgrensa har fungert? Ja, fraværet har gått ned, men hva med de som blir presset ut av skolen? Antall elever med Ikke Vurdert (IV) i mer enn ett fag er klart flere enn i fjor, som gjør veien til frafall mye kortere. Vis meg at elevene har lært mer som følge av fraværsgrensa, vis meg at frafallet har gått betydelig ned, og vis meg at elevene er fornøyde med fraværsgrensa. Først da kan dere si at den har fungert.

Verdens beste skole er målet. Dette innebærer en skole der elevene får påvirke sin egen skoledag, fordi det er vi som vet hvordan det er å være i klasserommene, ikke gamle politikere som ble ferdigutdannet for lenge siden. Elevene har talt, blant annet via vår tids største elevstreik i mai i fjor. Likevel har vi fortsatt fraværsgrensa slik at trangsynte politikere kan skryte over fin statistikk og fraværstall under valgkampen.

Nå har dere et helt galleri med bilder som har blitt malt for dere, slik at dere skal forstå hvordan fraværsgrensa påvirker elevene, så jeg trenger ikke male flere bilder. Fraværsgrensa fungerer rett og slett ikke, og det kom heller ikke som en bombe for oss.

«Jeg har forståelse for at fraværsgrensa kom som lyn fra klar himmel på mange av oss som har vært eller er elev ved den videregående skolen.» Jeg er helt enig. Fraværsgrensa kom som lyn fra klar himmel – uforventet, unødvendig og ødeleggende. Det på tide at dere også ser realiteten i øynene og innser at fraværsgrensa ikke er riktig løsning.