Dette kan bøndene gjøre for å sikre veiene

Statens vegvesen mener nordnorske bønder kan gjøre to ting for å sikre ferdselen langs veiene.

RUNDBALL: Bøndene kan hjelpe til med å holde veiene mer sikre ved at blant annet rundballene holdes unna veibanen. Foto: Statens vegvesen/Jonas Flatmo Solheim 

nyheter

Bonden kan først og fremst plassere gjerdet ved eiendomsgrensen, og ikke nærmere veikanten enn tre meter, slik regelverket sier.

– Denne avstanden gjør det sikrere å være myk trafikant langs veien. I tillegg får vi da klipt kantene, ryddet skog og inspisert stikkrennene på en god måte, sier Rigmor Thorsteinsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, til deres egne nettsider.

LES OGSÅ: Færre offentlige ansatte blant Ap-kandidatene

Hold rundballer unna

Bønder kan også sørge for at verken rundballer eller annet utstyr ligger for tett opp mot veien.

– Rundballer nær veien kan være trafikkfarlig på flere måter. Den ene er hvis bilen havner på utsiden av veien. Like viktig er det at elg og annet vilt ofte beiter på rundballer, og det øker sjansen for at elgen kommer ut på veien, sier Thorsteinsen.

LES OGSÅ: Bondeleder påvirket av hets i ulvedebatten

– Trenger hjelp

Avdelingsdirektøren mener hjelpen fra bøndene er viktig for at veiene skal bli mindre farlige.

– Statens vegvesen jobber etter en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Viktige bidrag til denne jobben skjer også utenfor veiene. Det er ofte der trafikanten havner hvis ulykken er ute. Da trenger vi hjelp, ikke minst fra bonden, for å gjøre veikantene mindre farlige.