Forlenger høringsfrist

Høringsfristen for den nye E8-traséen i Ramfjord har blitt forlenget.

NYE E8: Illustrasjonen vises hvor østre trasé av E8 vil ligge i Ramfjord. Illustrasjon: Statens vegvesen 

nyheter

– Tromsø kommune har under tvil kommet til at Fylkesmannen må få innvilget utsatt høringsfrist til 31. august. Saken haster og den bør være godt kjent fra den omfattende prosessen som kommunedelplanen for Ramfjord hadde, skriver Byutvikling etter at Fylkesmannen har purret på svar.

Saken gjelder høringsfristen for ny E8-trasé i Ramfjord. Byutvikling ber om at statlige og fylkeskommunale merknader bør komme samlet fra Fylkesmannens side.