Forskere skal bruke lyttestasjoner for å berge rypebestanden

Tyvlytting på kåte rypestegger skal hjelpe forskerne til å berge rypebestanden i Nord-Norge.
nyheter

Det er forskere ved Universitetet i Tromsø som står bak forskningsprosjektet der de med hjelp av avansert bruk av lyttestasjoner skal drive bestandsberegning.

Trenger nye metoder

Forsker ved Institutt for arktisk og marin biologi, John-André Henden, sier til universitetets egen nyhetsside at dagens tellemetoder ikke er gode nok når rypebestanden skal beregnes.

– Områdene hvor vi teller ryper er langt utenfor allfarvei, og tidligere og tidligere snøsmelting om våren gjør det vanskelig for oss å komme fram med skuter og ski. Det blir et stadig større problem når vi ønsker å telle ryper som er territorielle, altså de rypene som vil hekke samme vår, sier Henden til UiT.no.

Fallende bestander

Ifølge forskerne er det maktpåliggende å få nøyaktige bestandsestimater. De siste årene er nemlig bestandene av fjellrype gått ned kraftig som følge av flere forhold.

Både lirype og fjellrype er på rødlisten over arter som er «nært truet» i Norge.

Ifølge forskerne er det mange årsaker til at det er så få ryper over hele Skandinavia. Klimaendringer, overskudd på rein, mange rovdyr og omfattende jakt har vært med på å presse ned bestandene til faretruende lave nivåer.

– Samlet er dette med på å gjøre at rypa går en usikker fremtid i møte, sier Henden til uit.no.

Aktiv lytting

Den nye metoden som forskerne nå skal ta i bruk er basert på moderne avlyttingsteknikker.

I vinter er en rekke lyttestasjoner plassert ut på Varangerhalvøya.

Analyser av rypesteggenes parings- og revirmarkeringssang gir grunnlag for å beregne rypebestanden.