Vannskutere

– Må få på plass et regelverk før neste sesong

Kristin Røymo, ordfører i Tromsø kommune, mener de bør ha på plass et regelverk rundt bruk av vannskutere før de tas i bruk neste år.

VANNSKUTER: Tromsø kommune jobber med å få på plass et regelverk rundt bruken av vannskutere. Foto: Ronald Johansen 

NESTE SESONG: Ordfører i Tromsø kommune, Kristin Røymo, tror et regelverk vil være klart før neste vannskutersesong. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Flere e-poster har strømmet inn til Tromsø kommune i regi av Naturvernforbundet, hvor tromsøværinger uttrykker sin misnøye rundt bruken av vannskutere.

«Kystnaturen er noe av det vakreste, mest særpregede og dyrebare vi har! Sjøfugl, kystnatur og friluftslivet langs kysten har det bedre uten for mye støy og motorisert trafikk. Regjeringen har opphevet de nasjonale forskriftene for vannskutere, og det vil gi mer bråk og forstyrrelser nært opp mot land» står det i e-postene.

– Minimalisere konflikten

Kommunen startet arbeidet med regelverket like før sommerferien.

– Vi vedtok allerede i mai at vi skulle etablere et regelverk som skal minimalisere konflikten mellom vannskutere, og fugleliv og annen bruk av hav og fjære, spesielt i de kystnære områdene, forteller Røymo.

Med seg på laget har hun Tromsø Havn.

– De er en viktig part siden det er de som er knyttet til havne- og farvannsloven. I tillegg er motorferdselsloven involvert.

Ikke nytt regelverk i år?

Selv om kommunen er i gang med å endre regelverket, er det lite som tyder på at noe blir å skje denne vannskutersesongen.

– Nå har jeg akkurat kommet tilbake fra ferie, så jeg kan ikke si hvor langt vi har kommet i arbeidet. Vi må i alle fall få på plass et regelverk før neste sesong, sier Røymo.

«Look to Østlandet»

I e-postene foreslås det at Tromsø kommune henter inspirasjon fra kommuner lenger sør i Norge.

«Jeg håper du så fort som mulig sørger for å få laget et regelverk for kommunen vår som avbøter skadevirkningene mest mulig. Forslag til hvordan dette kan gjøres kan hentes fra Oslo, Nøtterøy eller Tjøme kommune»

Det tror Røymo er et godt råd.

– Det er særlig de områdene som har hatt veldig høy frekvens i bruk av vannskutere, og har gjort seg noen erfaringer med nettopp dette. Nå er det ikke en selvfølge at vannskuterne blir like mye brukt i Tromsø som i sør, men jeg er ikke i tvil om at det blir flere vannskutere på havet etter hvert.