Godtar ikke beregning av arbeidstid for arbeid i sentrum

Arbeidstilsynet avslår søknaden om beregning av arbeidstid for oppgradering av sentrum.

AVSLÅTT: Arbeidstilsynet avslår søknaden om beregning av arbeidstid for oppgradering av sentrum.  Foto: Lars Johnsen

nyheter

Braathen Landskapsentreprenør har søkt Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid i forbindelsene med oppgraderingen av Storgata og Kirkeparken.

Søknaden er begrunnet med lang reiseavstand mellom arbeidernes hjemsted og arbeidssted, kort sesong grunnet værforhold og ønske blant arbeiderne om arbeidstid som gjør det mulig å være lengre hjemme.

– Det kan etter tilsynets vurdering stilles spørsmål ved den velferdsmessige gevinsten man får av såpass korte friperioder, når arbeidsperiodene er så lange som de er i denne saken. Særlig i lys av en reisetid på fire timer én vei.

Arbeidstilsynet mener en ordning med fire og seks arbeidsuker i strekk, hvorav tre til fire betyr arbeidsuke på 58 timer er utenfor det de godkjenner. Avslaget begrunnes med at arbeidstidsordningen ikke er helse-, velferds- og sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Hver arbeidsuke innebærer en daglig arbeidstid fratrukket pauser på inntil 11,5 timer, samt at arbeidet innebærer fysiske belastninger og ulykkesrisiko. Arbeidstilsynet vil derfor avslå søknaden, heter det i avslaget.