Krever tanker fjernet

FJERNES: På vegne av Solberg Pettersen AS krever advokat Peder Hatlen at tankanlegget i Kaldfjord rives eller flyttes.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Advokat Peder Hatlen krever på vegne av Solberg Pettersen AS at tankanlegget til Nordic Pharma Inc AS i Kaldfjord må rives eller flyttes, og at søknaden om dispensasjon må avslås.

– Tankene kunne like gjerne vært plassert på et annet område av eiendommen, og da hvor de var til mindre ulempe for naboene. Utbygger har ikke forsøkt å tilpasse utbyggingen til min klients interesser/ønsker, skriver advokaten i merknadene til søknaden.