Vidar Stefansson mener svømmetilbudet i byen er en vits

Vidar Stefansson var mandag på Alfheim Svømmehall. Opplevelsen fikk ham til å sende et brev til kommunen.

Ikke godt nok: Vidar Stefansson håper svømmetilbudet på sommeren kan utvides.   Foto: Miriam Leiros

nyheter

«Med Stakkevollan svømmehall stengt, og Alfheims åpningstider redusert, er svømmetilbudet til byens innbyggere en vits», står det i brevet.

– Stakkevollan er stengt i to måneder nå på sommeren. På Alfheim er det ikke plass til alle som vil benytte seg av bassenget, forteller Stefansson.

Av de totalt fem banene på Alfheim, blir tre brukt til lek for barna. Da er det to baner igjen for svømmerne.

– Det var totalt ti svømmere som måtte dele på de to banene, det sier seg selv hvilke utfordringer det førte til, sier Stefansson.

– Utvid åpningstidene

I svaret Stefansson fikk fra kommunen, står det at de korte åpningstidene skyldes lite forespørsel om sommeren.

– Det har vært sprengt kapasitet hver gang jeg har vært på Alfheim. Når de som vil svømme bare har to baner til å gjøre dette på, blir det dårlig plass og mye kø. En idé ville være å utvide åpningstidene på kveldstid. Noen timer på kvelden der de som vil svømme får muligheten til å gjøre det i hele bassenget etter at barna har dratt, sier han.

Ideelt sett ser Stefansson at Stakkevollan holdes åpen hele sommeren, men foreslår dette som et mer lønnsomt alternativ.

Kommunen skrev i sitt svar at de vil ta Stefanssons henvendelse til vurdering når de skal bestemme Alfheims åpningstider neste sommer.

FULLT: Med tre baner forbeholdt lek og moro på Alfheim Svømmehall, blir det fort trangt om plassen for dem som bare vil svømme.   Foto: Jon Terje Eiterå

– Ikke lønnsomt

Lisa Hoen, kultur og idrettssjef i Tromsø kommune, sier det ikke er verdt å ha åpent på Stakkevollan.

– Vi har ikke hatt nok besøk de siste årene til at det skal være lønnsomt for oss å holde åpent. Det har vært to-tre stykker om dagen innom Stakkevollan når svømmehallen har vært åpen. Da er det bedre å flytte dem over til Alfheim, så har vi bare én svømmehall åpen.

– Hvor mange må innom svømmehallen for at det skal være lønnsomt å ha den åpen?

– Det har jeg ikke noe tall på akkurat nå, men når det er så lite som to-tre stykker, så sier det seg selv at det ikke er lønnsomt å ha svømmehallen åpen.

Gratis for barna

Svømmehallen på Alfheim er også gratis for barn og ungdom.

– For å dekke deres behov, så må tre baner være forbeholdt dem. Jeg har forståelse for at det også blir lite plass for dem som vil svømme, men for å dekke behovet så har vi blitt nødt til å ha tre baner for de unge, sier Hoen.

Sett bort fra at det blir litt trangt i bassenget, synes Stefansson det er bra at ungene får plass til å leke seg i bassenget.

– Det er jo ikke akkurat det beste været ute, da er det fint at ungene får muligheten til å bade på Alfheim, sier han.

To svømmehaller ikke nok

Stefansson mener svømmetilbudet i Tromsø ikke er tilstrekkelig selv med byggingen av Tromsøbadet.

– Det er veldig bra at vi får et nytt basseng her i byen, men hvis man samtidig skal stenge Alfheim, får vi i realiteten bare et par baner ekstra til svømming, sier han.

Når Tromsøbadet står ferdig tror Stefansson også at flere vil ønske å benytte seg av svømmetilbudet.

– Det nye bassenget kommer til å øke interessen for svømming i byen, forteller han.

«For å sikre at vi har tilstrekkelig bassengkapasitet fremover, jobber vi nå med å kvalitetssikre dagens og fremtidens behov for basseng» skriver kommunen til Stefansson.