På studiet om likestilling er kvinneandelen 97 prosent

Bare én av 29 studenter på årsstudiet likestilling og kjønn ved universitetet i Tromsø er mann.

LIKESTILLING: Bare én av 29 studenter på årsstudiet likestilling og kjønn ved universitetet i Tromsø er mann.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Dagens Næringsliv har gjennomgått samtlige opptak til studier i høst som tar for seg mangfold, likestilling og kjønn. Ifølge tallene har studiene en lang vei å gå før de oppnår like mange kvinnelige og mannlige studenter. Verst ut kommer Universitetet i Tromsø med en kvinneandel på 97 prosent.

Skulle gjerne hatt flere menn

Best ut kommer Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som begge hadde en kvinneandel på 89 prosent, fordelt på kull på henholdsvis 45 og 88 studenter.

– Vi hadde gjerne sett at det var flere menn og større mangfold. Det gir en annen dynamikk i studentgruppen. Problemet er at vi ikke klarer å rekruttere mannlige søkere. Om det er oss eller dem er ikke godt å si, sier Ann Therese Lotherington, instituttleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning på Universitetet i Tromsø, til Dagens Næringsliv.

Vil justere innholdet

Hun opplyser til DN at de vil prøve å justere innholdet i studiet for å lokke til seg flere menn.

– Paradokset er at vi sier til de som for eksempel skal rekruttere til stillinger: «Nå har dere glemt å tenke på kvinner». Men så skal vi rekruttere fagfolk selv og vips, så har vi bare kvinnelige kandidater. Plutselig blir vi felt av kritikken vi selv kommer med, og vi kan høre oss selv bruke de samme argumentene: «men det er jo ikke noen». Da blir man litt flau, og så går vi en ekstra runde og sørger for bedre kjønnsbalanse, sier hun til Dagens Næringsliv.