På bærtur? Dette burde du vite

Mange utnytter høsten til turer med bærplukking i skog og mark. Er man ute etter «fjellets gull», er det noen spesielle regler man burde sette seg inn i om man bor i nord.

FJELLETS GULL: Tromsø har gode vilkår for multebær.  Foto: Elisabeth Krey Jenssen

nyheter

Fylkesmannen opplyser at grunneiere kan ikke forby høsting på hele tomta, en hel øy eller et stort areal. Derimot kan grunneieren merke et avgrenset område, som for eksempel ei myr. Er du i tvil om du kan plukke og ta med deg bærene fra et område, er det derfor lurt å høre med grunneieren først.

Må skiltes tydelig

TAUS: Når det kommer til tips om gode plukkeområder, vil de færreste avsløre sine favoritter. Dette gjelder også for Maja Sjöskog Kvalvik, vikarierende daglig leder hos Ishavskysten Friluftsråd.  Foto: Privat

Daglig leder i Ishavskysten Friluftsråd, Maja Sjöskog Kvalvik, forteller at man i Tromsø-området stort sett kan plukke multer overalt.

– Så lenge multene ikke er inngjerdet eller plukkeforbud er tydelig skiltet, er det bare å plukke, sier hun.

Kvalvik sier at hun ikke kjenner til noen steder i kommunen som har slike skilt.

– For at forbudsskilt skal være gyldige må den økonomiske betydningen av bærene avklares tydelig, forklarer hun.

Nettsted for bærplukkere

Ishavskysten har i samarbeid med de ni andre friluftsrådene i Nord-Norge utviklet nettstedet «Ut og plukk». Her kan man registrere bærturene og få både statistikk og nyttig informasjon om bær og bærplukking, til både erfarne og «grønne» bærsankere.

Kvalvik sier hun selv en ivrig bærplukker og bruker av nettstedet, men på spørsmål om tips til gode områder blir hun straks mer hemmelighetsfull.

– Det vil jeg helst ikke avsløre. De fleste som finner et godt område holder informasjonen for seg selv, så her må bare folk komme seg ut å lete selv, sier hun lurt.

Hun opplyser riktignok at det er godt med multer i hele Tromsø-området.

MULTEBÆR: Selv om det er egne regler for plukking i Nord-Norge, er det alltid lov å plukke multer som spises på stedet. 

Åpenbart

Gøril Einarsen hos Fylkesmannen i Troms forteller at det stort sett er åpenbart om plukking er tillatt eller ikke.

– Er man likevel i tvil kan man kontakte grunneier, sier hun.

Hun henviser videre til informasjonen som er lagt ut på Fylkesmannens nettside.

– Skal du på bærtur selv?

– Jeg er nok ikke en aktiv bærplukker, men møter jeg på en multe, så plukker jeg den, forsikrer hun.

Dette sier Friluftsloven om allmennhetens høstingsrett:

«Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet.»