Ledigheten i Tromsø er 11 prosent lavere enn i fjor

Ledighetstallene for juli er kommet ut. Tallene viser en markant nedgang i arbeidsledighet i hele fylket

MARKANT NEDGANG: Nedgangen i arbeidsledighet i Tromsø er hele 11 prosent fra juli i fjor.Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Den totale ledigheten for fylket ligger på 2 prosent. Det er tredje lavest i landet, bare slått av Oppland og Sogn og Fjordane.

Få arbeidstakere

Bente Ødegaard, fungerende direktør i NAV Troms, sier at det er positive tall, men at det kan skape problemer.

– I Tromsø by er ledigheten nede i 1,9 prosent. Det er veldig lavt, og bra for arbeidstakerne. Det det imidlertid gjør med arbeidsmarkedet er at det nå begynner å bli vanskelig å få tak i arbeidskraft da vi knapt har arbeidsledige å ta av. Spesielt kvalifisert arbeidskraft er vanskelig å oppdrive, sier hun.

Arbeidskraft sørfra

Ødegaard mener at en mulig løsning kan være å se sørover etter arbeidskraft.

– En mulighet kan være å rekruttere arbeidstakere fra sørvest Norge som har høyere ledighet. Problemet med dette er at det ofte er vanskelig å få folk til å flytte lenger nord. Det har vi sett flere ganger at ikke er så lett, sier hun videre.

Samarbeid i Nord

Om prognosene stemmer vil det kunne bli et enda større problem å få tak i arbeidskraft i fremtiden.

– Alt tyder på at vi kommer til å fortsette og ha lav ledighet i nord. Per nå ser himmelen skyfri ut på den fronten. Det gjør at arbeidsgivere kanskje må se etter andre løsninger. Et alternativ er større flyt mellom arbeidskraften i Nordkalotten. Et samarbeid mellom Sverige og Finland kan gagne arbeidsgiverne, sier hun.

Godt tegn

Lav arbeidsledighet er en pekepinn for hvordan det går i regionen.

– Det at man har fått såpass lave arbeidsledighetstall er et tegn på at det går veldig bra i regionen. Bygg og anlegg, Reiseliv, hoteller er sektorer som har gått veldig bra i det siste. I tillegg har man en stor offentlig sektor som har behov for arbeidstakere, blant annet innen helse, sier direktøren.

Løsning i ungdom

Noe som bekymrer direktøren er at ungdom velger bort yrkesfag.

– Det er flere og flere som velger bort yrkesfag. Dette gjør at man vil få enda dårligere tilgang på kvalifiserte arbeidstakere i de sektorene. Jeg tror det er viktig å rekruttere fra egne rekker, og få ungdom til å velge den typen utdanning også. Det vil i tillegg bli et behov for å holde de unge i regionen, legger hun til