Ventetiden på UNN betydelig redusert

Tall fra Helsedirektoratet viser at ventetiden for behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har gått ned med 26 dager siden 2013.

VENTETID: Ifølge Helsedirektoratet har UNN kortest ventetid for behandling i hele regionen.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Gjennomsnittet for regionen er en reduksjon på 19 dager siden 2013, noe som er én dag mer enn landsgjennomsnittet. Ventetid for rusbehandling i regionen er også redusert med 11 dager, ifølge en statistikk publisert av Helsedirektoratet.

Høyres stortingsrepresentant i Troms, Kent Gudmundsen, gleder seg over tallene.

– Jeg synes det er svært gledelig å se at folk hos oss får raskere behandling. Det betyr kortere tid med bekymring, kortere tid vekk fra arbeid og hverdagslivet. Det er liten tvil om at det bør rettes en stor takk til de som jobber i sykehusene. Den positive utviklingen i ventetidene skyldes først og fremst deres innsats, men vi har fra politisk side også levert gode sykehusbudsjetter, mer mangfold og styrkede pasientrettigheter, sier Gudmundsen i et presseskriv.

FORNØYD: Stortingsrepresentant for Troms, Kent Gudmundsen (H), gleder seg over de nye tallene.  Foto: Marius Hansen

Rusavhengige prioritert

Innen rusbehandling har ventetiden for behandling på UNN blitt redusert fra 55 til 32 dager siden 2013. Gudmundsen mener dette er resultatet av en klar prioritering fra regjeringens side om å hjelpe de svakeste pasientgruppene.

– Fra første dag i regjering sa vi at mennesker med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet skal prioriteres. Det løftet har vi holdt. Det Høyre har levert i regjering er en historisk og forpliktende opptrappingsplanen for rusfeltet. Planen innebærer en satsing på 2.4 milliarder friske midler, hovedsakelig til kommunene, over en femårsperiode. Men viktigst er planens veivalg for en bedre rusomsorg der vi klarer å møte de store utfordringer på rusfeltet med en fornyet og forsterket innsats, sier han.