Dette må nordlendinger som ferdes til havs bli flinkere på

Nordlendingene er generelt flinke til å ferdes på havet, men det er noen ting vi kan bli flinkere på.

FLINKE: Regionslederen i Redningsselskapet Nord, Arild Braathen, mener nordlendinger generelt er flinke på havet.   Foto: Marte Gilstad.

Sjøvettreglene
  • 1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  • 2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  • 3. Respekt vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.
  • 4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  • 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr til alle om bord i båter med under 8 meters lengde.
  • 6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
  • 7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.
  • Kilde: Redningsselskapet
nyheter

– Jeg har observert at voksne som er ute og fisker har tatt på redningsvest på barna, men ikke bruker det selv. Dette kan de bli flinkere på, voksne flyter jo ikke bedre enn barn, sier regionleder for Redningsselskapet Region Nord, Arild Braathen.

Men dette er unntakene sier regionlederen.

– Vi registrer at folk er mye flinkere enn før til å bruke redningsvest. Generelt er den nordnorske båtbruker flink på havet.

Færre oppdrag i Troms

Denne sommeren har Redningsselskapet hatt 38 oppdrag i Tromsø. Det er ingen sammenlignbare tall for kommunen fra i fjor. I fylket har de hatt 51 oppdrag fra mai og til nå, i fjor var det 61.

– Det er veldig variert hva slags oppdrag dette er. Det kan være alt fra tau i propellen til motorstans. Dette er sånt som skjer og som det ikke alltid er like lett å forutsi, sier Braathen.

Det har ikke vært noen drukningsulykker i Troms i år.

– Vi har ikke hatt noen oppdrag der vi har vært i en situasjon hvor vi har reddet liv, sier regionslederen.

Nestenulykker

Braathen har flere tips han mener det er viktig å huske på før man begir seg ut på havet.

– Mange nestenulykker skyldes dødmannsknappen. Den kan ofte være skillet mellom liv og død, og folk bør tenke på denne to ganger. I mange områder i viker og bukter er det ikke dekning på mobilen. Der er VHF et bedre kommunikasjonsmiddel. Har du med deg mobiltelefon bør denne ligge i en vanntett pose. Ta også med deg en reservedunk med drivstoff og kart, sier Braathen.

Sjøvettreglene er det også lurt å kunne.

– Den første av disse går ut på å tenke sikkerhet. Å tenke sikkerhet og bruke sunn fornuft dekker det meste.