Skal kartlegge skog og natur i Tromsø

Fylkesmannen i Troms kartlegger i sommer natur i fylket, blant annet i Tromsø.

Fylkesmannen: Fylkesmannen skal kartlegge natur i Troms. Foto: Trond Tomassen 

nyheter

– På sikt blir resultatet en del av et nytt økologisk grunnkart for hele Norge. Kartleggingen kan brukes i all offentlig forvaltning som har med natur å gjøre. Områdene vi antar at har verdifull natur kartlegges først, skriver Fylkesmannen på sine nettsider.

Målet til Fylkesmannen er ny kunnskap for å forvalte naturen bedre og ta hensyn til verdifull natur.

Områdene som skal kartlegges er:

• Deler av Tranøy, Målselv, Sørreisa og Bardu kommune

• Syv mindre naturvernområder: Dankarvågvatn naturreservat og Håkøybotn naturreservat (Tromsø), Vardnesmyra naturreservat og Brannmyra naturreservat (Tranøy), Stormyra Lapphaugen naturreservat (Lavangen), Laugen landskapsvernområde (Harstad) og Gullesfjordbotn naturreservat (Kvæfjord)

• Deler av Reisa nasjonalpark og Ånderdalen nasjonalpark

• Skog i områder som ligger i Tromsø og Balsfjord. Tromsø-områdene er blant annet på Kvaløya.