Museumstomten: – Blir tatt en avgjørelse i år

Kunnskapsdepartementet satser på at de ikke venter for lenge med å velge hvor det nye museet i Tromsø skal stå.

TOMTER: Det nye museet kan havne på en av disse tre tomtene. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

iTromsø skrev før sommeren at Statsbygg hadde kommet med sin anbefaling om hvor den nye museumstomta bør være. De tre tomtene det sto om var Mack-tomta, taxitomta, og skipsverftstomta. Dersom alt gikk riktig for seg, kunne Kunnskapsdepartementet komme med svar allerede før sommeren.

BAKGRUNN: Har gitt anbefaling for ny museumstomt (for abonnenter)

– Tar tid

Nå ser det imidlertid ut til at man må vente en stund før departementet avslører svaret.

– Dette er en stor sak med store kostnader. Store byggesaker tar tid og det må utredes nøye og grundig. Derfor tar det tid å vurdere, ikke minst i en sak som denne, hvor det skal velges mellom flere tomter, forteller Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

– Hvilke vurderinger har dere lagt vekt på når dere ser på anbefalingen fra Statsbygg?

– Det er flere forhold som spiller inn på vurderingen. Tid, kostnad, og kvalitet, er de sentrale elementene for vurderinger av byggeprosjekter. Beslutningen vil være en totalvurdering.

LES OGSÅ: Har fått flere tilbud om ny museumstomt (for abonnenter)

Tar beslutning i år

Til tross for at Kunnskapsdepartementet ikke kom med et svar før sommeren, tror ikke Haugstad at svaret kommer til å drøye over til neste år.

– Jeg er ganske trygg på at vi har tatt en beslutning i løpet av 2017.