Sparebanken tjente 831 millioner kroner i løpet av første halvår

De nordnorske sparebankene har nemlig økt sin markedsandel med 15 prosent de fire siste årene.

GODE TALL: Konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, Jan-Frode Janson, opplever gode tider i banken. Foto: Ronald Johansen 

RESULTATENE
  • • Resultat før skatt 831 millioner kroner (768 millioner kroner)
  • • Resultat etter skatt 669 millioner kroner (628 millioner kroner)
  • • Egenkapitalavkastning etter skatt 12,2 % (12,4 %)
  • • Netto inntekter på finansielle eiendeler 239 millioner kroner (236 millioner kroner)
  • • Utlånsvekst siste 12 måneder 9,2 % (5,1 %)
  • • Innskuddsvekst siste 12 måneder 5,3 % (11,4 %)
  • • Ren kjernekapitaldekning konsern 15,4 % (14,2 %)
nyheter

Ifølge en undersøkelse utført av Kantar NTS, på vegne av Sparebanken, velger halvparten av bankkundene i Nord-Norge en av landsdelens sparebanker.

– Vi tror flere har erfart at de nordnorske sparebankene hevder seg godt i konkurransen med de nasjonale og internasjonale. Dels fordi de holder tritt på tjenestetilbud og innovasjon, og dels fordi de har nærhet til kunder og lokalsamfunn. I tillegg ser det ut som flere legger vekt på nordnorsk identitet og overskuddet som blir igjen og bidrar til å utvikle landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge i en pressemelding.

LES OGSÅ: Vil nedjustere ratingen til Sparebanken Nord-Norge (for abonnenter)

– Meget bra

Halvårstallene til banken viser et driftsresultat på 63 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.

– Resultatet for årets første seks måneder er meget bra. Det skyldes god økonomisk utvikling i Nord-Norge, effektiv drift og god vekst. Vi får også betalt for vårt strategiske valg om å rendyrke den nordnorske virksomheten, sier Janson.

LES OGSÅ: Kårer Nord-Norges raskeste syklist

Vil fortsette utviklingen

Nå ønsker Janson at banken fortsetter å se oppover.

– Gode resultater gir utviklingskraft. Det trenger vi for å kunne gi et tilbud som folk og bedrifter i Nord-Norge fortjener. Vi jobber hardt hver dag for å skape de beste kundeopplevelsene, og innovasjonstakten er historisk høy. Dette inkluderer blant annet nye smarte produkter, digitale assistenter og systemintegrasjon mot andre aktører. Samtidig har vi stor tro på at det er viktig å være lokal – både i kunnskap og tilstedeværelse, sier konsernsjefen.