Ny kåring: Tromsø er den beste kommunen i Nord-Norge

Ifølge årets Kommune-NM ligger Tromsø på en 27. plass på landsbasis. Det er best i Nord-Norge.

BEST I NORD-NORGE: Tromsø kommune havner på en 27. plass i Kommune-NM. Foto: Marius Fiskum 

Kommune-NM
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har siden 2011 levert en oversikt over hvordan landets kommuner scorer på en rekke relevante områder sett fra næringslivets side. Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås i NHOs Kommune-NM og alle tall er basert på offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallmaterialet som gjennomgås gir kommunens rangering for de enkelte faktorene og en samlet totalrangering for alle landets kommuner.
nyheter

Med en 27. plass hopper Tromsø kommune ni plasser oppover på listen.

Mye av dette kommer i stor grad av en positiv demografisk utvikling, i tillegg til at kommunen scorer høyt på kompetanse.

– Dette er svært bra da vi vet våre medlemmer etterspør kvalifisert arbeidskraft. I årene som kommer vil tilgang på relevant kompetanse være en nøkkel for videre vekst, sier Målfrid Baik, regiondirektør for Troms og Svalbard i NHO, i en pressemelding.

LES OGSÅ: - Tromsø har fått penger tilsvarende 15 nye helsesøsterstillinger. I stedet er to stillinger fjernet (for abonnenter)

«Bare» 27. plass

Selv om Tromsø kommune er godt oppe på øvre halvdel på tabellen, er det fortsatt langt til toppen.

– Nordnorsk næringsliv vokser og blir stadig viktigere for den nasjonale verdiskapingen. I sommer har turistene strømmet til vår landsdel, det er stor byggeaktivitet og sjømatnæringen hadde i juli sin beste eksportmåned noensinne. Nord-Norge er en ressursrik landsdel. Om vi skal realisere vekstpotensialet må vi ha kommuner som evner å møte næringslivets behov og å legge til rette for veksten vi ønsker oss, sier Baik.

LES OGSÅ: Mistet 1000 kilo stor stein fra helikopter

– Lite variasjon

Baik finner svake resultater innad flere kommuner i Troms.

– Tallene viser for liten variasjon i næringslivet. Vi har få jobber i privat sektor sammenlignet med resten av landet og kommunene kjøper færre tjenester fra private tilbydere.