Debatt

«Valgfrihet er viktig»

For noen dager siden kunne vi lese om hvordan Arbeiderpartiet mener at fritt skolevalg kom til å føre til folketomme distrikter. Det er mulig det bare er meg, men jeg synes det var litt vel pessimistisk på vegne av distriktene.
nyheter

Førstekandidaten til Arbeiderpartiet sier det egentlig selv ” å få ta videregående skole nærmest mulig hjemplassen har en verdi både for eleven og lokalsamfunnet”. Da er mitt spørsmål: Hva er det dere er så redde for? Myrseth sier det jo selv, det har en verdi for elevene å kunne gå på den skolen som er nærmest dem, likevel vil hun frata dem muligheten til å velge selv.

Fritt skolevalg handler om at det er elevene som skal få bestemme selv over sin egen fremtid. Det er jo tross alt deres fremtid det er snakk om, og hvis ikke de selv skal få bestemme over den hvem er det Arbeiderpartiet mener at er bedre rustet til å velge for dem?

Det er i grunn et merkelig prinsipp at det er postkassen din, og ikke du, som skal bestemme hvor du skal få gå på skole. Alle skoler er forskjellige og de kan tilby forskjellige ting. Akkurat hvilken som passer best for deg er det jo du som vet. Da burde du få bestemme det selv.

I dag er det fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser i Norge. Det vil si at dersom du bor i Finnmark, men vil gå på skole i Rogaland kan du gjøre det. Men bor du i et av de 11 fylkene som ikke har innført fritt skolevalg innad i fylket så kan du ikke velge å gå på en skole et annet sted i fylket. Det er et merkelig paradoks, men et resultat av at fylkestingspolitikere hevder å vite bedre enn elevene hva som passer for de.

Etter at fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser ble innført så har det faktisk vært knallgode tall på flere skoler i Troms som for eksempel Sjøvegan og Senja. I Tromsø er det for øvrig cirka 500 elever som ikke i utgangspunktet bor i Tromsø som går på videregående skole. En god del av de har valgt studiespesialiserende, og en god del av de har studiespesialiserende på sin egentlige nærskole. De har kommet gjennom det syltynne nåløyet fordi de ville ha noe ekstraordinært som for eksempel kinesisk eller russisk. Dette betyr at fritt skolevalg er ønsket. Jeg mener at fritt skolevalg bør være en rett for alle, og ikke noe som kun få kan slåss for.

Den merkeligste av påstandene Myrseth kom med var at distriktene kom til å dø som følge av fritt skolevalg. For det første er det en fallitterklæring ovenfor distriktene. Er det slik at skolene i distriktene er dårligere enn de på større steder? Jo større jo bedre? Det tror ikke jeg. Jeg tror at distriktene, skolene som er der med lærerne i kan være like gode, og vel så det, som de i for eksempel Tromsø.

Jeg vet ikke best hvilken skole du skal gå på. Jeg tror ikke at Cecilie Myrseth vet hvilken skole som er best for deg. Og jeg tror ikke at Torbjørn Røe Isaksen vet best hvilken skole du skal gå på. Men forskjellen på de to sistnevnte er at Isaksen har skjønt at han ikke vet bedre enn deg, og derfor vil han vil la deg velge selv.

Myrseth hevder at det er et ”overtråkk av lokaldemokratiet” å innføre fritt skolevalg. Jeg vil heller kalle det å nekte elever å velge selv et overtråkk av deres frihet. Det er en verdi i seg selv å kunne bestemme over sitt eget liv. Det er jo tross alt ditt liv det er snakk om.