Rødt driver valgkamp for småpenger

Jens Ingvald punger ut

Partiet Rødt har ingen rike onkler som bidrar med valgkampstøtte. Derfor er Jens Ingvald Olsen en av dem som slår til økonomisk.

Jens Ingvald Olsen har sendt over 50.000 kroner til partikasse for å kunne drive en god valgkamp.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Jeg har betalt 52.000 kroner til partiet sentralt. Min kone, Eli Berg, har bidratt med 11.200 kroner. Dessuten har Bjørn Egil Johansen gitt 37.000 kroner.

– Jeg vet også at Mads Gilbert overfører alle godtgjørelsene til partiet. Hva det utgjør i sum, vet jeg ikke, sier Olsen.

Får bidrag

Denne høsten har Rødt i Troms et valgkampbudsjett på 50.000-55.000 kroner. Det gir oss mulighet til å besøke samtlige kommuner før valgdagen.

Olsen, som er partiets gruppeleder lokalt, sier at selv om det lokalt er gitt støtte på over 100.000 kroner, havner ikke pengene i den lokale kassa.

Rettferdig fordelt

– Det er partiledelsen sentralt som på en rettferdig måte fordeler valgkamppenger.

Ifølge Jens Ingvald Olsen stammer de fleste, lokale bidragene fra møtegodtgjørelsen som folkevalgte får.

– Det overføres selvsagt etter at utgiftene er trukket fra.

– I tillegg betaler samtlige en obligatorisk årskontingent på 450 kroner. De som ønsker, gir også støtte ut over det, sier Olsen.

Helt grei ordning

Jens Ingvald Olsen har ingen betenkeligheter med å sende 52.000 kroner til partiet.

– Det er både naturlig og fornuftig og noe alle politiske engasjerte burde gjøre.

– Vi har ingen rike onkler som kommer med millionbeløp til partiet – slik Høyre har gjennom Rimi-Hagen og Arbeiderpartiet gjennom Trond Mohn og LO. Her snakker vi om summer som vi bare kan drømme om.

Trangt budsjett

– Til tross for små bidrag og trange budsjett, mener jeg at Rødt driver en god valgkamp.

– Det vises blant annet ved forrige valg hvor partiet fikk stemmer i samtlige kommuner i fylket. I sum ga det oss 6,2 prosent av stemmene – noe vi også håper å få til ved stortingsvalget i neste måned.

Betaler også

Det hører med til historien at også SV-politikerne Pål Julius Skogholt og Ingrid Marie Kielland sender henholdsvis 13.500 og 14.520 kroner til sin partikasse.

Samtlige bidragsytere her til lands blir registrert når de gir partistøtte. Det er i henhold til Partiloven hvor det heter at alle registrerte politiske parti er pålagt å rapportere valgkampbidrag over 10.000 kroner. Det skal skje senest innen fire uker etter at pengene er på konto.