Dødsulykken på E8

Transportlærling ble frifunnet for uaktsomt drap – nå vurderer politiet å fremme nye bevis

Sortlandskvinnen i 20-årene ble i Nord-Troms tingrett frifunnet for uaktsomt drap på Hilde Martine Heika (52) etter dødsulykken på Hundbergan i 2016. Nå ruster påtalemyndigheten seg til omkamp.

GÅR GJENNOM BEVISENE: Politiadvokat Christian Hanssen vil vurdere om påtalemyndigheten skal fremme nye beviser under ankesaken mot kvinnen. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

KLAR FOR NY RUNDE: Politiadvokat og aktor Christian Hanssen og kvinnens forsvarer, advokat Odd Robert Aksnes, gjør seg nå klar til en ny runde i retten. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

21. juni anket påtalemyndigheten dommen mot kvinnen, da førstestatsadvokat Lars Fause mente tingretten feilvurderte bevisene i saken. Behandlingen av anken ble etter inhabilitet flyttet til Frostating lagmannsrett, som nå har besluttet at saken skal opp i lagmannsretten.

– Det stemmer at saken er henvist til forhandling, men tidspunktet er ennå ikke avklart, opplyser politiadvokat Christian Hanssen, som representerte aktoratet i tingretten, og som nå vil føre saken for lagmannsretten.

Vurderer nye beviser

Ifølge Hanssen vil påtalemyndigheten nå se nærmere på bevisførselen under forrige rettsrunde.

Kvinnen ble i Nord-Troms tingrett fradømt førerretten i to år og fikk 30 dagers samfunnsstraff for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om aktsomhet, men ble samtidig frifunnet for de to mest alvorlige tiltalepunktene: uaktsomt drap og uaktsom grov legemsbeskadigelse.

– Vi er nødt til å gå gjennom bevissituasjonen og se på hva som gjorde at retten vurderte det slik at hun skulle frifinnes. Kanskje er det andre beviser som belyser de sidene av saken bedre.

– Så det kan være snakk om nye beviser i saken?

– Det er en sak hvor det ble gjort mange tekniske undersøkelser, og det kan da være mulig å hente ytterligere bevis, svarer Hanssen, og fortsetter:

– Men det er for tidlig til å si om vi faktisk skal gjøre det, men det vil være naturlig å revurdere og fremlegge nye bevis.

Kjørte for raskt

Sortlandskvinnen i 20-årene kom 16. mars 2016 kjørende fra Tromsø med kurs mot Narvik i en semitrailer. Det sluddet og var stedvis svært glatt på veien. I 80-sonen nederst i bakken fra Sandvikeidet og ned mot Hundbergan skal kvinnen ha mistet kontroll over vogntoget, sakset og kollidert med to motgående biler, en Audi og en BMW.

I Audien, som lå fremst i motgående kjørefelt, satt Hilde Martine Heika og hennes samboer. Heika omkom kort tid etter ulykken, mens mannen pådro seg alvorlige og langvarige skader. Kvinnen som førte BMW-en bak dem ble også skadet og sendt til UNN.

Flertallet i tingretten konkluderte med at kvinnen kjørte for raskt da ulykken inntraff, men samtidig at det ikke var en klar årsakssammenheng mellom farten og ulykken.

Mener dommen er feil

I dommen vektlegges det blant annet også at kvinnen, som var transportlærling i et Harstad-firma på ulykkestidspunktet, fikk særdeles manglende opplæring og oppfølging.

Da påtalemyndigheten anket dommen, bemerket førstestatsadvokat Lars Fause at de mener tingretten har feilvurdert bevisene i saken og at lovanvendelsen er feil.

– Det som vi la særlig merke til var at man flyttet ansvaret fra fører til arbeidsgiver. Det har vi ikke vært borte i i norsk rett før. Det er fører som har det fulle ansvaret, sa han.

Forut for den nye runden i retten, holder førstestatsadvokaten kortene tett til brystet.

– I og med at det blir en ny fullprøving av saken, er det nok best å ikke si så altfor mye. Jeg ønsker ikke å foregripe Hanssens prosedyre.

Fause medgir imidlertid at det ikke var noen lett avgjørelse å anke saken inn for lagmannsretten.

– Vi har dårlig samvittighet overfor den unge kvinnen, som igjen må møte i retten, men sånn er det nå en gang – saken kan sette presedens. Det spørs om vi ikke også må til Oslo og Høyesterett med saken før det hele er over, sier han.

Har levert motanke

Kvinnens forsvarer, Odd Robert Aksnes, opplyser at kvinnen har levert en motanke, men at lagmannsretten ennå ikke har tatt stilling til den.

Kvinnen har hele tiden hevdet seg uskyldig og har ikke erkjent straffskyld for noen av tiltalepunktene.

– Fra vår side vil nok bevisførselen være som i tingretten, sier Aksnes.

– Hva tenker din klient om at saken igjen skal for retten? Da hun ble frikjent opplyste du at rettssaken hadde vært en stor påkjenning for henne.

– Det er klart at det er en belastning for alle de involverte at de nå må gå en runde til. Det gjelder både de som er fornærmet, de etterlatte og selvfølgelig min klient, svarer Aksnes.