Kirkelig fellesråd:

Søker om støtte til musikk

Kirkelig fellesråd har søkt kommunen om støtte til å kunne sende musikere ut i kommunens pleie- og omsorgssenter.

TRENGER PENGER: Kirkeverge Nils Opsahl ber kommunen om støtte til å leie inn musikkstudenter. 

nyheter

Det er kirkeverge Nils Opsahl som har rettet forespørselen til kommunen ved helse- og omsorgsdirektør Trond Bratland.

Mangler midler

Per i dag gjennomfører Kirkelig felleråd en rekke arrangementer for byens eldre og pleietrengende som bor på institusjon – et tilbud som er svært godt likt av målgruppa.

Trenger musikere

Dog er det ikke medfølgende musikere til alle andaktene, musikkstudentene eller besøkene.

– På rundt 140 av disses samlingene hadde vi imidlertid ikke midler til å ha med musiker, noe både vi og beboernes savnet, skriver Opsahl.

I søknaden om i alt 150.000 kroner skisserer Opsahl et planlagt samarbeid mellom fellesrådet og Musikkonservatoriet – der elevene ved Konsen får erverve seg konserterfaring og beboerne på institusjon får glede av levende musikk.

Kinderegg

– En årlig sum vil, brukt på denne måten, vil være for mer enn et Kinderegg å regne: glede for beboerne, musikk til andakter og sangstunden, og utvikling av et viktig studium, skriver kirkevergen.