Vil ha åpne idrettshaller for barna i ferien

Etter en lang og til tider kjedelig sommerferie for barna i Tromsø vil Sebastian Henriksen (H) og Morten Skandfer (V) sikre et bedre idrettstilbud i feriene.

  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Kommunens kultur-, idrett- og friluftskomité har nylig fremmet et ønske om å holde byens idrettshaller åpne gjennom skoleferiene. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

– Tromsø har lenge hatt et problem med kapasiteten til idrettsanleggene. Vi vil nå utvide tilbudet ved å holde hallene åpen utenfor skolerutene, sier Henriksen.

Han forteller at komiteen har vedtatt et ønske om å holde idrettshallene åpne i alle skoleferier. Nå skal de fremme vedtaket for kommunestyret.

Økonomisk utfordring

Skandfer forteller at de nå har gått gjennom bruken av de forskjellige hallene.

– Vi har sett på hvordan hallene disponeres, pris og åpningstider, sier Skandfer.

Han forteller at de nå ser på mulige økonomiske løsninger for åpning av hallene.

I tillegg til kostnadene ses det nå etter løsninger på bemanning av hallene i ferien.

 – Vi er veldig fornøyd med at prisnivået videreføres. Vi ser nå på eventuelle pakkeløsninger og måter å utvide tilbudet ved idrettshallene på uten at prisene også øker, sier Skandfer.

Sosial gevinst

Videre forteller han at gevinsten ved å holde hallene åpne i feriene overstiger eventuelle utgifter.

– Hvis man ser på ting som økt folkehelse, sosialisering og generelt de fordelene aktivitet og idrett har for barn blir det til slutt en gevinst for samfunnet, selv om det koster litt ekstra, forteller Skandfer.

Henriksen legger til at det vil være en måte for barn som kanskje ikke har råd til å være med på idrettslag og turer og delta i idretten.

– Så får vi se ved budsjettforhandlingene til høsten.

Enstemmig vedtatt

Forslaget som ble tatt opp i komiteen og som senere skal fremmes for kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

– Det er gledelig at både høyresiden, venstresiden og sentrum kan enes om at barn og unge er et viktig satsingsområde. Forslaget er helt i tråd med samarbeidspartienes politikk på området og helt uproblematisk å stemme helhjertet for, skriver Anne Linn Lernes (Rødt) til iTromsø.