Rektorene rømmer fra Tromsø-skolene

På fem av byens største grunnskoler har lederen sagt opp i år, og rektorjobbene har få søkere. Fagforeningsleder mener kommunene bør øke lønnsnivået, for å matche ansvar og arbeidsmengde.

FÅ VIL BLI REKTOR: Mortensnes skole er en av skolene der rektoren har sluttet og der det er få søkere til å etterfølge den avtroppende skolelederen. 

nyheter

Rektorene ved Mortensnes, Bjerkaker, Storelva og Tromsdalen skole har takket for seg foran det kommende skoleåret. Tidligere i år tiltrådte også nye rektorer på Sommerlyst og Sandnessund skole.