Dømt for grovt Nav-bedrageri

Mannen leverte inn meldekort til Nav, til tross for at han var i full jobb.

Nord-Troms tingrett. 

nyheter

Den 27 år gamle mannen fikk i en periode på et halvt år utbetalt til sammen 121.375 kroner fra Nav. Han leverte inn meldekort og unnlot helt å føre opp timer som han faktisk jobbet på arbeidsplassen sin, hvor han hadde en 100 prosent stilling.

Tilsto

Siktede avga en uforbeholdne tilståelse og samtykket i at saken ble avgjort ved en tilståelsesdom da saken var oppe i Nord-Troms tingrett. På bakgrunn av dette, fant retten det bevist at mannen handlet med viten og vilje da han leverte inn meldekort.

30 dagers ubetinget fengsel

Påtalemyndigheten foreslo en straff på 30 dagers ubetinget fengsel, noe også retten mener er en passende dom.

27-åringen dømmes derfor for grovt bedrageri og får 30 dagers ubetinget fengsel for overtredelsen.