Forretningsmann klager på Ikea-veien

Per Krane klager på Tromsø kommunes vedtak i Ærfuglveien - som snart skal bli Ikea-veien.
nyheter

Per Krane i Krane AS klager på vedtaket om forlengelse av Ærfuglveien på Langnes. Veien skal bygges ut til å gå forbi Biltema og Kiwi på Håpet.

Han reagerer på at kravet om direkte adkomst til Ærfuglveien fra begge eiendommene hans er besvart med vedtak om felles adkomst.

– Det er ingen rimelig grunn til å påføre eiendommene hver især ulemper i en slik størrelsesorden som vedtaket innebærer, selv om administrasjonen ønsker reduksjon i antall adkomster til Ærfgulveien, skriver Per Krane i klagen til kommunen.