Må endre navn på gravlund

Sandnessund gravlund får ikke lov til å hete nettopp det, isteden må kommunen endre det til Sandnessundet (med et-endelse).

Jens Ingvald Olsen (Rødt).  Foto: Marius Hansen

nyheter

Det er etter et pålegg fra Statens kartverk som stavemåten må endres.

Det offisielle navnet på den nye gravlunden må følge «Lov om stedsnavn».

I nevnte lov sies det at det såkalte «primærnavnet» skal være retningsgivende for alle andre navn knyttet til det geografiske området.

Og ettersom sundet mellom Tromsøya og Kvaløya heter Sandnessundet, så må altså gravlunden hete det samme.

I kultur-, idretts- og friluftskomiteen var politikerne innstilte på å ikke følge Kartverkets anbefaling.

Rødts Jens Ingvald Olsen mente imidlertid at det ville være fånyttes å gå mot Kartverket.

– Det finnes mange tilfeller når man bør drive med sivil ulydighet, men dette er ikke et slikt. Vi vil få et byråkratisk problem i fanget, så derfor bør vi gjøre som Kartverket vil i denne saken.