Klar for ny sykkeltrasé-etappe

Neste uke starter arbeidet med en ny strekning som skal sørge for at syklister kan ferdes trygt fra sentrum til Langnes. Prislappen for tusen meter er ti millioner kroner.

SYKKELTRASÉ: Prosjektleder Sjur Melsås står der det ene sykkelfeltet i Prost Schieldrups gate kommer. I tillegg til sykkelfelt på begge sider, blir det også fortau på den ene siden. Arbeidene starter i neste uke.   Foto: Kjetil Vik

nyheter

Etter at Kirkegårdsveien og Alfheimkrysset ble tatt i fjor står anleggsmaskinene klare for å gå løs på strekningen Prost Schieldrups gate via Bymyra til Brinkveien.

Rette opp «kaoskryss»

Det er imidlertid ikke bare egne felt i veibanen for syklister som skal lages, på den én kilometer lange strekningen skal blant annet «kaoskrysset» Prost Schieldrups gate/Barduveien få en bedre utforming. Oppgradering av to busstopp inngår også i arbeidene.

– Det blir to sykkelfelt opp Prost Schieldrups gate, ett i hver retning. Krysset Prost Schieldrups gate/Barduveien er helt utflytende i dag og må strammes kraftig opp med bruk av kantstein og brustein. Det skal skiltes for å gi bilister vikeplikt for syklende som skal ned Prost Schieldrups gate. Det bli en skikkelig sikring av området på grunn av alle skoleungdommene som ferdes her, sier prosjektleder Sjur Melsås i Tromsø kommune.

Dyr kilometer

Til tross for at strekningen som nå tas bare er én kilometer lang, koster det.

– Prislappen er i underkant av ti millioner kroner. Det er ikke bare sykkelvei som skal bygges, det skal bygges fortau, det skal settes opp ny belysning i tillegg til at det må graves og lages ny drenering noen steder.

DEL 2: Kartet viser den nye sykkeltraseen, fra Prost Schieldrups gate via Bymyra til Brinkveien, som er del 2 av strekningen sentrum – Langnes. 

Siste etappe neste år

Anleggsarbeidet starter i Holtveien hvor det skal lages fortau fra Sommerlyst skole og hele veien opp til Coop Elverhøy. Parallelt med Chr. VII gate skal det etableres egen sykkeltrasé langs Bymyra, mellom Coop og Brinkveien. Arbeidene skal være ferdige 1. november, med mindre det skjer noe uforutsett.

Hele prosjektet fra sentrum til Langnes er delt opp i tre anleggsetapper. Målet med prosjektet er å gi syklister en raskere, tryggere og forhåpentlig mye mer hyggeligere sykkeltur over Tromsøya. Siste etappe, fra Brinkveien til Hulderveien tas til neste år.