Slår alarm om boligprisøkning i Tromsø: – Dette kan ikke fortsette

Boligprisene har de siste årene skutt i været i Tromsø. Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener man må ta grep om man ikke vil unngå en boligsmell.

LØSNING: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener man må ta drastiske grep for å slippe flere inn på boligmarkedet.   Foto: Martin Lægland

nyheter

– De siste fem årene har prisstigninger på bruktboliger økt med 30.5 prosent i Norge, og med hele 50,2 prosent i Tromsø. Det er enda mer enn i Oslo, sier Fylkesnes, og viser til tall fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge.

– Til sammenligning har gjennomsnittlig lønnsvekst for en sykepleier vært 73.020, eller 16,4 % på de samme årene. Det er all grunn til å rope alarm. For dette kan ikke fortsette, sier han.

Løsning

Fylkesnes har fire tiltak han mener vil dempe boligpresset, og gjøre det enklere for unge og vanskeligstilte å komme seg inn på boligmarkedet.

– Vi vil utvide hvem som kan få startlån til å også omfatte førstegangsetablerere. Vi vil også gå inn for å bygge mer leie til eie-ordninger. I tillegg vil vi også øke etableringstilskuddet med 100 millioner for vanskeligstilte.

SV åpner også for spleiselag mellom privatpersoner og staten.

– Vi ønsker også å åpne for delte eierskap mellom privatpersoner og Husbanken. De som ikke har egenkapital til å få boliglån kan få dette dekket av husbanken.

Skatt på bolig, ikke arbeid

Til sammen vil han øke låneramma til Husbanken med 28 milliarder.

– Vil ikke alle disse tiltakene bidra til å øke prisene på bolig enda ytterligere, ved å gjøre at langt flere kan få boliger?

– Jo, disse tiltakene vil virke prisstimulerende. Dette vil vi balansere ved å legge om skattesystemet, fra å skattlegge arbeid til å skattlegge bolig, formue og arv.

SV vil at det skal være dyrt å eie flere boliger.

– Jo flere boliger du eier, jo dyrere vil det bli. Staten skal ikke subsidiere boligspekulanter, mens så mange sliter på utsiden av boligmarkedet. Det skal lønne seg å jobbe, ikke å være passiv eier av en rekke boliger, sier han.