«Kjernevelgeren»

Her hadde SV og Rødt 20 prosent oppslutning

Bysentrum og Sørbyen er skikkelige røde bastioner.

PÅ VENSTRESIDEN: Helge Hole (til høyre) og Halvard Koi Alexandersen stemmer henholdsvis Rødt og Sosialistisk Venstreparti – som en stor del av befolkningen i Sentrum valgkrets.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

I en artikkelserie ser iTromsø nærmere på valgkretsene hvor de ulike politiske partiene har gjort det relativt sterkest ved tidligere stortingsvalg. Vi vil snakke med en velger i valgkretsen for å høre hvorfor de stemmer på partiet.

SENTRUM

HALVARD KOI ALEXANDERSEN
 • Skal stemme: SV
 • Alder: 25
 • Sivilstatus: Samboer
 • Yrke: UiT-student
 • Oppvokst: Kirkenes
 • Hjertesak: Utjevne sosiale forskjeller
 • Har også stemt: Arbeiderpartiet
HELGE HOLE
 • Skal stemme: Rødt
 • Alder: 58
 • Sivilstatus: Gift
 • Yrke: Hjelpepleier
 • Oppvokst: Bodø
 • Hjertesak: Rettferdig fordeling av godene i samfunnet
 • Har også stemt: SV og Senterpartiet

I forrige stortingsvalg fikk SV og Rødt til sammen 20,2 prosent av stemmene som ble gitt i Sentrum.