Inviterer til møte om vindkraft-vei i Sørfjorden

nyheter

NVE inviterer til informasjonsmøte for lokale og regionale myndigheter på rådhuset torsdag 31. august i forbindelse med Norsk Miljøkrafts søknad om konsesjonsendring for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.

De ønsker alternativ atkomstvei fra Sørfjorden til Sandhaug og videre inn i konsesjonsområdet. De ønsker også utvidelse av planområdet. NVE holder også offentlig møte torsdag kveld på Sjøtun hvor Norsk Miljøkraft vil orientere om endringene i prosjektet.