Nå krangler vi mer med naboen enn noen gang

Konfliktrådet i Troms opplevde en økning på 32 prosent det første halvåret i 2017.

Flere nabokrangler: Frustrasjon over naboer som tar seg frekt til rette resulterer ofte i konflikter, viser statistikkene. Foto: Clerks 

nyheter

Totalt har det kommet inn 132 saker det første halvåret i Troms, og det gjelder alt fra nabokrangler, samværsavtaler, mobbing, falske festivalbilletter, tyveri, hundeslagsmål og vold.

– Innbyggere som opplever urettferdighet som de er usikre på, har en unik mulighet til å bruke konfliktrådene for å få en nøytral gjennomgang av saken, sier daglig leder Tom T. Græger i det juridiske rådgivningsselskapet Clerks.

– All bistand fra konfliktrådene er gratis, og dette mener vi er en riktig og god måte å bruke skattepengene våre på.

Enkelt for alle

 

De 22 konfliktrådene i Norge mottok 4115 saker i første halvår av 2017. Dette er såkalte sivile saker som rådene behandler, i tillegg til mindre alvorlige straffesaker som oversendes fra politiet.

– Å løse problematiske saker i konfliktrådet er langt bedre enn å forsøke å bringe sakene inn for retten. Konfliktrådet er et lavterskeltilbud der alle kan melde inn konflikter de ønsker å få meglet. Det mest positive er at ungdom som har tråkket feil kan få sin lovovertredelse behandlet her i stedet for i en formell og kanskje skremmende rettssal, sier Græger i et presseskriv.