Snart kan du gifte deg her!

nyheter

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven og planen er at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Lovendringene innebærer at borgerlig vigsel nå overføres fra tingrettene til kommunene.

Fra 1. januar forplikter kommunene seg til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Kommunen er i gang med forberedelsene med å tilrettelegge for hvor og når ekteskapsinngåelse kan finne sted.