Kommunestyret

Vil ha mer støtte til Gaza

Tromsø bør ta initiativ overfor både norske og utenlandske politikere for å få til en lettelse av blokaden av Gaza by.

EKSTREME FORHOLD: Ifølge en fersk FN-rapport er de humanitære forholdene i Gaza blitt verre enn for fem år siden. 

nyheter

Det foreslås i en felles interpellasjon fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt i onsdagens kommunestyremøte.

I interpellasjonen peker man på at situasjonen i Gaza er blitt verre enn i 2012 – da FN skrev en rapport om forholdene innenfor den israelske blokaden.

INTERPELLASJON: Kommunestyret bør stille seg bak et initiativ for å lette blokaden av Gaza, mener Arbeiderpartiet, Rødt og SV. 

- Blokkaden har nå vart i ti år, og nå har Israel tenkt å bruke én milliard kroner til å bygge en ny mur - seks meter høy og 40 meter dyp - til å bygge et rømningssikkert fengsel for en befolkning på to millioner personer, sier Gunhild Johansen fra SV.

Ny FN-rapport i sommer

I rapporten fra 2012 slo FN fast at det ville være hardt nær umulig å bo i området i 2020 dersom ikke det ble innført lettelser.

Nå er det ifølge interpellantene kommet ytterligere en rapport om forholdene – og ifølge rapporten er de nå enda verre.

«Elektrisitet er tilgjengelig kun få timer i døgnet. Uten elektrisitet kan ikke kloakken renses. Den går ufiltrert rett ut i Middelhavet. Rent vann er mangelvare. Risiko for infeksjonssykdommer øker.

Mindre medisinsk behandling

- Det eneste som vil hjelpe på situasjonen er et sterkt internasjonalt press mot de israelske myndighetene, sier Johansen.

Det er mindre tilgang på nødvendige matvarer og flere og flere er avhengig av nødhjelp», skriver man i interpellasjonen.

Dessuten peker man på at det er restriksjoner på hvilke medisiner og hvilken type medisinsk behandling som gis i Gaza.

«Legene i Gaza får ikke lov å behandle kreftpasienter med cellegift. Israelske myndigheter argumenterer med at komponenter i noen av medisinene kan brukes i våpen. Stråleterapi er forbudt. Barn og voksne dør fordi de ikke får reise ut av Gaza til livsviktig medisinsk behandling. Alt dette er godt dokumenter i ulike rapporter fra FN og Verdens helseorganisasjon», skriver man.

STØTTES: Kommunen bør gi ytterligere 100.000 kroner til det palestinske proteseverkstedet i Gaza, mener de styrende partiene i Tromsø i en felles interpellasjon. 

 

Vil søke støtte

I interpellasjonen foreslår de tre partiene at ledelsen i kommunen tar kontakt med norske og internasjonale politikere og myndigheter for å bidra til økt press overfor Israel for å lette på blokaden.

Fremskrittspartiets Kristoffer Kanestrøm var imidlertid ikke villig til å støtte budskapet i interpellasjonen.

- Det er bra at man engasjerer seg i internasjonale forhold, men vi i kommunestyret i Tromsø er satt til å gi best mulig tjenesteyting til våre egne innbyggere. Utenrikspolitikk bør vi overlate til Stortinget og regjeringen, sier han.

Menneskerettigheter utfordrende

Høyres Øyvind Hilmarsen og Venstres Irene Dahl støttet imidlertid interpellasjoen, men pekte samtidig på forhold internt på Gazastripen som de mente var utfordrende.

- Det er noen dilemmar vi må tørre å ta opp. Menneskerettighetene til flere grupper - som homofile - er ikke gode nok, sier Hilmarsen.

- Vi vil ha et ekstra punkt i vedtaket om at vi oppfordrer myndighetene til å respektere menneskerettighetene til innbyggerne i Gaza, sier Dahl.

Dette forslaget fikk støtte fra et flertall i kommunestyret.

Dessuten foreslås det at kommunen gid 100.000 kroner i økonomisk støtte til det UNN-støttede proteseverkstedet i Gaza.

Interpellasjonen ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet.