Vil støtte aktivitetshus med 600.000 kroner mindre enn de søkte om

VEIEN TILBAKE: Stiftelsen Wayback Tromsø jobber for at tidligere straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Fylkesråd for plan og økonomi, Ane-Marthe Sani (KrF), innstiller på at Stiftelsen Wayback Tromsø får 250.000 kroner til ferdigstillelse av aktivitetshuset for Åsland Brygger. Wayback søkte om 850.000 kroner.

Pengene tas fra posten «til fylkesrådets disposisjon», som er på vel 400.000 kroner. Jussformidlingen får avslag på sin søknad om økonomisk støtte til «fellesseminaret 2017».

Fylkesrådet behandler saken 29. august.