Fylkesmannen fremmer innsigelse mot omstridt byggeprosjekt

FORSEGLET: Byggingen av Storgata 164–168 ble stanser for ett år siden – og det som var ferdigstilt ble dekket av plast. Nå skal prosjektet ut på offentlig høring i seks uker.  Foto: Trond Tomassen

nyheter

Fylkesmannen i Troms fremmer innsigelse til planen for bygging av 51 nye boliger i kvartalet Storgata 164–168.

– Innsigelsen er knyttet til at planforslaget ikke ivaretar støy og luftkvalitet på en tilfredsstillende måte. Innsigelsen medfører at det er behov for endringer i reguleringsplankartet og bestemmelser. Vi ønsker å få en revidert plan med bestemmelser til gjennomsyn før politisk behandling, skriver Fylkesmannen i et brev til Tromsø kommune.