Ikke avgjort om det blir arkitektkonkurranse

– Det er veldig positivt for universitetet og byen at vi nå har funnet en god løsning for museet.

NYTT MUSEUM: På denne tomten skal det nye museet ligge. Bildet viser situasjonsplan/volumbetraktning, slik at potensialet for tomten skal være tydelig.   Foto: UIT / Lerche Arkitekter

nyheter

Det skriver statssekretær Bjørn Haugstad i en epost til iTromsø. Det er ikke tatt stilling til om det blir åpen arkitektkonkurranse.

– Nå skal først tomten kjøpes og arbeidet med prosjektering starte. En viktig del av det blir naturlig nok hvordan bygget skal se ut. Om det skal være en åpen arkitektkonkurranse eller om vi skal invitere inn noen arkitektfirmaer, som er den vanligste måten å gjøre det på, er ikke avklart ennå, skriver Haugstad.

Eksterne konsulenter skal gjøre en vurdering av prosjektet.

– Det er viktig for å sikre at vi har god kontroll med kostnadene. Det foreløpige anslaget er at bygget vil koste om lag 1,5 milliarder kroner, så dette blir et bygg som også vil være viktig for utviklingen av Tromsø by.

Når pengene til nytt museum er bevilget over statsbudsjettet, kan byggingen starte.

– Når alt dette er klart, er det Stortinget som må bevilge penger til selve byggingen av museet. Et realistisk tidspunkt for det er i statsbudsjettet for 2021, og deretter vil selve byggingen starte, skriver statssekretæren.