VALG 2017

«I dag blir eiendomsskatten i Tromsø brukt som et skrekkeksempel på politisk løftebrudd i riksmediene»

I denne regjeringsperioden har Frp sørget for å fjerne arveavgiften. De neste fire årene vil vi eiendomsskatten til livs.
nyheter

Frp har alltid ment at arveavgift er det samme som statlig gravplyndring. Eiendomsskatten mener vi er en tilsvarende usosial skatt som bør fjernes.

Eiendomsskatt er urettferdig, og er like stor uavhengig av hvor mye lån man har, og uavhengig av hvor mange som bor der. Barnefamilier i etableringsfasen rammes hardt. Den rammer også pensjonister med hus som har mangedoblet seg i verdi siden de flyttet inn.

De aller fleste familier i Norge eier sitt eget hjem. Et tak over hodet er en nødvendighet, ikke et skatteobjekt.

Mange i Tromsø fikk seg et sjokk da Arbeiderpartiet overtok makten for to år siden. Kristin Røymo stilte til valg som byrådsleder, og er nå ordfører.

Før valget i 2015 sa Røymo at hun planla å øke eiendomsskatten med 0,4 promille, som hun mente ville bety en økning på mellom 14 og 40 kroner for hver enkelt huseier.

Det endte med seksdobling, og et løftebrudd av enorme proporsjoner. Eiendomsskatten i byen steg med 3.007 kroner i snitt. I dag blir eiendomsskatten i Tromsø brukt som et skrekkeksempel på politisk løftebrudd i riksmediene.

Man skulle tro at en slik omtale ville fått de fleste politikere i posisjon til å tenke seg om, men ikke i Tromsø. Her er det tvert om.

Nylig kunne vi lese både i Nordlys og i iTromsø at kommunen nå vurderer å taksere alle eiendommer i Tromsø på nytt. Det vil igjen bety enda høyere eiendomsskatt for innbyggerne i Tromsø.

Frp setter her hardt mot hardt i saken om fjerningen av eiendomsskatt, men det er nødvendig når småbarnsfamilier må ta ut barna av barnehagen for å ha råd til å betale denne skatten.

Det er bare en myte at kommunene er avhengig av eiendomsskatt for å levere gode primærtjenester som skole, helse, barnehage og barnevern. I snitt utgjør eiendomsskatten kun 2,9 prosent av inntektene i en kommune.

Samtidig viser prognoser fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet at alle kommuner har et årlig effektiviseringspotensial på 12 prosent.

Å fjerne eiendomsskatten er ikke gjort i en håndvending og det kreves en vilje fra politikerne om de skal få det til. Poenget til Frp er bare at det er fullt mulig.

Frp i regjering har levert århundrets beste kommuneøkonomi. Kommunene leverte i 2016 det beste økonomiske resultatet siden 90-tallet. Det er en god anledning til å redusere eiendomsskatten og styrke tjenestene.

Frp vil fjerne eiendomsskatten fordi den er unødvendig, usosial og misbrukt.

Fremskrittspartiet mener det er mulig å fjerne all eiendomsskatt i Norge på fire år. Skal vi få til dette, må kommunene fjerne to promiller av gangen.

La meg illustrere hvordan vi kan gjøre eiendomsskatten historisk de neste fire årene:

• Vi prioriterer først og fremst å avskaffe den delen av eiendomsskatten som rammer folk flest mest negativt, som er eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig. Denne utgjorde 6,3 milliarder kr, tilsvarende 1,5 prosent av Kommune-Norges inntekter.

• Denne eiendomsskatten avskaffes i løpet av 3 år, tilsvarende et kutt på 2,1 milliarder kroner per år – eller 0,5 prosent av Kommune-Norges inntekter.

• Det siste året vurdere vi å avskaffe deler av eiendomsskatten på næringsskatten som er mest uheldig.

• Det innføres en kompensasjonsordning i inntektssystemet som skal kompensere for deler av kuttet i eiendomsskatten for å unngå at enkeltkommuner med svak økonomi rammes unødig hardt.

• Det poengteres at vi i dag er i en historisk god situasjon for å kutte eiendomsskatten fordi regjeringen har bidratt til en rekordsterk kommuneøkonomi.

Si ja til et Tromsø uten eiendomsskatt – stem Frp 11. september!