Dette stemmer de i Lakselvbukt valgkrets

I grafikken under kan du se hva folk i valgkretsen har stemt ved de tre siste stortingsvalgene. Du finner også opplysninger om innbyggernes inntekter og hva boligene i kretsens områder koster.
nyheter

Kilde: Tromsø kommune

Klikk på kartet for å få valgresultatene for en annen valgkrets.

Klikk på søylene i diagrammet for å se tallene.


Kilde: Skatteetaten

Legg merke til at medianformuen i Tromsø er null. Det betyr at mer enn halvparten av innbyggerne ikke har ligningsformue. Klikk her for en forklaring på gjennomsnitt og median.

Kilde: Eiendomsoverdragelser fra juni 2014 til juni 2017

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Kilde: Statistisk Sentralbyrå