Her klaget naboene på støy - Byggefirma må betale 30.000 kroner i gebyr

Kommunen ilegger Consto AS et gebyr på 30.000 kroner for overtredelse av støygrensene.
nyheter

Kommunen har vedtatt å ilegge Consto AS et gebyr på 30.000 kroner for uaktsom eller forsettlig overtredelse av kommuneplanens støygrenser for bygg- og anleggsarbeid.

Det ble åpnet tilsyn på bygge- og anleggstøy, støyende virksomhet på Workinntoppen en helg, etter klager fra naboer.

Kommunen mener Consto tok en kalkulert risiko da arbeidene ble utført, og må ta ansvar for at reglene for bygge- og anleggstøy ble brutt. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.