Varsles om byggeavslag: Sentrum er under stort press

Totalrenovering AS varsles om avslag på søknaden om nærings- og boligbygg i Havnegata 4.

BOLIGPROSJEKT: Her er byggeprosjektet tegnet inn i Havnegata 4, ved siden av Verdensteatret. ILLUSTRASJON: Totalrenovering AS  Foto: SLARK

nyheter

Kommunen viser til at sentrum er under stort press og mange vil endre næringslokaler til bolig som følge av turisttilstrømmingen, og at utviklingen må ses i et helhetlig perspektiv og ikke som enkeltsaker.

Et bygg som kombinerer forretnings-, hotell/pensjonat- og boligformål kan ikke behandles som dispensasjonssøknad, men krever ny reguleringsplan, mener kommunen.