– Fylkeskommunen bør gripe inn og holde kommunen ansvarlig for sine egne overordnede planer

Norkirken klager på planvedtaket for Vestregata 20–22, og ber fylkeskommunen gripe inn.

FOR HØYT: Norkirken klager på Vestregata 20-22, som blir deres nærmeste nabo. 

nyheter

– Fylkeskommunen bør gripe inn og holde kommunen ansvarlig for sine egne overordnede planer, og ikke la de sette de til side for økonomisk motytelser, skriver Norkirken i klagen som er sendt kommunen.

Menigheten viser til at de har tilhold i et av byens eldste og største verneverdige trebygg og at planene om høyblokk på ni etasjer på nabotomta blir altfor stort. De viser til omstridte Sentrum terrasse hvor politikerne ikke skjønte hvor høyt det ville bli, da det ble vedtatt.

– Høyden på Sentrum terrasse brukes nå som argument for at det kan bygges flere svært høye bygg i området. At det har blitt gjort en feil vurdering tidligere, bør ikke gi grunn til å gjøre lignende feil, men tvert imot gi mulighet til å lære av sine feil, skriver Norkirken.

De mener blokka vil dominere trebygget fullstendig og forringe leiligheten de har.

– Det er ekstremt skjemmende for vårt bygg så til de grader å stå i skyggen av det planlagte bygget, mener Norkirken.