Protesterer mot tankanlegg

– Fremgangsmåten er et hån mot samfunnets interesser og må få konsekvenser

Solberg Pettersen AS og eier Johan Pettersen står på kravet om at et tankanlegg vegg-i-vegg med huset hans må fjernes.

mistet utsikt: Johan Pettersen konstaterer at tankanlegget har tatt all utsikt fra boligen hans. Han mener at kommunen må kreve det ulovlige anlegget revet. 

nyheter

Gjennom selskapets prosessfullmektig, advokat Peder Hatlen, ber han om at kommunen ikke må godkjenne dispensasjonssøknaden til det ulovlige anlegget som Nordic Pharma Inc AS har bygget.