Debatt

«Vi kan godt snakke om selvmord»

Jeg er enig med Egon Holstad i det han skriver om selvmord i sitt innlegg på tirsdag. Temaet får alt for lite oppmerksomhet, ikke bare i valgkampen, men ellers også.

Katrine Boel Gregussen  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Det er utrolig mange som blir rammet av selvmord, og det må tas på alvor. Men å løfte det opp som en sak i valgkampen hvert fjerde år synes ikke jeg er godt nok.

LES EGONS KOMMENTAR HER

Jeg er med i SV fordi jeg tror på at et bedre samfunn er mulig. Egon Holstad gjør litt narr av slagordet vårt "Ta kampen for et varmere samfunn". Slagordet oppsummerer likevel hva vi vil ha. Et samfunn der vi tar vare på alle, selvfølgelig også mennesker som føler seg utenfor og er i risiko for å ta sitt eget liv.

Den psykiske helsa vår er minst like viktig som den fysiske. Likevel oppleves det for mange som tabubelagt å snakke om hvordan vi egentlig har det. Det er lettere å si at man skal til en legetime enn at man skal til psykologtime. Det virker noen ganger som om vi har det alt for travelt til å lytte til hverandre.

Jeg blir redd når ungdom har det vanskelig og oppgir på ungdata-undersøkelsen at de er ensomme. At 550 mennesker hvert år tar livet sitt i Norge er helt forferdelig, og det tror jeg vi alle kan enes om. Fordi det betyr at vi som samfunn har sviktet.

Det er ikke så mange år siden en av mine nærmeste venner tok sitt eget liv. Jeg har tenkt enormt masse på om jeg kunne gjøre noe annerledes. Om det var noe jeg kunne gjort for å unngå at noe så forferdelig skulle skje.

Det er bestandig noe man kan gjøre. Som du selv tar opp er det viktigste vi som medmennesker kan gjøre å bry oss mer om hverandre. Som politikere har vi et spesielt ansvar for at hjelpetilbudet alltid er godt nok og at flere som er i faresonen blir fanget opp og får hjelp før det går for langt.

Jeg synes det er veldig viktig å sørge for at det er gode nok forebyggende tiltak i alle ledd av livene til folk, både i barnehager, skoler og arbeidsliv, for ikke å snakke om å passe ekstra godt på de som faller utenfor. Og det føler jeg at mitt parti har et inderlig ønske om å få til, derfor vil SV prioritere psykisk helsevern høyt.

SV vil at helsetilbudet for de med psykiske lidelser skal være raskt, tilgjengelig og integrert i folkehelsetilbudet. Alle som trenger behandling og hjelp fra det offentlige skal få det raskt.

I dag ser vi at det er lang ventetid for behandling av psykisk lidelse, noe jeg vet oppleves som fortvilende for de som trenger hjelp. En annen ting er at vi må sørge for at alle får individuelt tilpasset hjelp, nettopp fordi det ikke finnes to streker under svaret til alle som sliter.

Viktigst av alt er at vi har et system som godt nok fanger opp de som har det vanskelig. Vi vil ha en mer oppsøkende og nær hjelp, sånn at du får like god hjelp uansett hvor du bor. Vi vil innføre en kommunal opptrappingsplan for psykisk helse og bevilge mer penger til psykiske tjenester som kan være tilgjengelig i hver kommune.

I tillegg vil vi innføre gratis psykologhjelp for alle under 25 år gjennom flere tilbud enn BUP, samt å sikre tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler for å gjøre det lettere for de unge å søke hjelp.

Jeg har lært meg å ikke gi meg når noen sier at de har det bra, når de åpenbart ikke har det. Når mennesker plutselig opplever store omveltninger i livene sine er jeg med en gang på vakt.

Som politiker og medmenneske vil jeg alltid jobbe for at de som har det vondt skal få det bedre. Selvmord er et felles ansvar, og det ansvaret må vi som samfunn ta sammen.