Skeptisk til bygging av boliger i fjæra

Tromsø kommune liker ikke utbyggers ønske om å bygge boliger ved Kvaløyvågen Brygger.
nyheter

Byutvikling stiller seg negativ til Vaagen Utviklings henvendelse om etablering av boliger i planområdet til Kvaløyvågen Brygger.

Årsaken er et det i sin helhet ligger nedenfor veien, som befinner seg innenfor 100-metersgrensa.

– Et reiselivsanlegg som Kvaløyvågen Brygger vurderes innenfor det som kan godkjennes, boliger og fritidsboliger tillates som hovedregel ikke i fjæresonen, skriver kommunen i et brev til Vaagen Utvikling AS.