Gir penger til flere IKT-studieplasser i Tromsø

Regjeringen vil gi UiT penger til å opprette til sammen 160 nye studieplasser innenfor IKT-fag.

NYE STUDENTER: UiT får til sammen 120 nye studieplasser innenfor IKT-fag - 40 per år - fram til 2021. 

nyheter

Det sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Høyre.

Det er i det kommende statsbudsjettet som dette kommer.

SATSER: Høyres utdanningspolitiske talsmann, Kent Gudmundsen, avslører at regjeringen bevilger penger til 120 nye studieplasser innenfor IKT-fag ved UiT fra neste høst. - Det kommer i tilllegg til de 40 som ble finansiert fra i år, sier han.  Foto: Dana Meknas

- Vi har tidligere bevilget en engangssum til å opprette 40 studieplasser. Nå blir dette tilbudet gjort fast sliik at det på sikt vil være 160 nye studieplasser, sier Gudmundsen.

Ifølge Høyre-politikeren er det etterspørsel fra næringslivet som ligger bak den økte bevilgningen.

- Næringslivet har etterspurt flere studenter innenfor IKT for at vi skal møte nye behov og den økende digitaliseringen i både offentlig og privat sektor, sier han.

Gudmundsen sier at de nye studieplassene på UiT er en del av en nasjonalt opptrappingsplan for IKT.

- Totalt sett setter vi av 145 millioner kroner for flere studieplasser, og dette skal på sikt gi 2.500 studieplasser på landsbasis, sier han.

Pengene vil bli bevilget i statsbudsjettet for 2018.

UiT-rektor Anne Husebekk er svært fornøyd med at det nå opprettes faste studieplasser innenfor IKT-fag.

MEGET FORNØYD: UiT-rektor Anne Husebekk er svært fornøyd over at det nå gis penger til 40 faste årlige studieplasser innenfor IKT ved UiT.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

- Det betyr at vi på sikt kan bygge opp nye kompetansemiljøer og tilbud som vi per i dag ikke har. Ettersom pengene er bevilget fra 2018 vil vi ha god tid til å tenke oss om og bestemme oss for hvordan bevilgningene skal brukes best mulig, sier hun til iTromsø.

Hun tror ikke at det vil være problemer med å gi plass til 40 nye studenter årlig innenfor såpass spesialiserte fagområder som IKT.

- Nei, da vi fikk de 40 ekstra plassene i år så hadde vi ingen problemer med å fylle de opp - vi hadde mange kvalifiserte søkere som ikke hadde fått plass. De nye plassene tror jeg vil bli svært attraktive, sier Husebekk.