Dette kan gravstøttene fortelle oss om samfunnet i Tromsø

Tirsdag kan alle komme på forelesning på Tromsø gravlund. Der kan man lære hva gravminner kan fortelle oss om hva som har skjedd i Tromsø gjennom de siste 170 årene.

Tromsø gravlund  Foto: Sveinulf Hegstad

nyheter

Historiker Sveinulf Hegstad er guide når Tromsø Museum – Universitetsmuseet tirsdag inviterer til vandring på Tromsø gravlund i anledning Kulturminnedagene.

Gravminner kan fortelle om ideologiske endringer, sosiale forskjeller, stilhistorie og ikke minst – være åpning til å kunne fortelle spennende personhistorier.

Tromsø gravlund viser samfunnets og individets forståelse av og forhold til døden gjennom 170 år. Oppmøte ved kapellet kl. 18.00.